Journaal Grassen, Lindes en kruiden in bloei

Diverse grassoorten bloeien volop en brengen hun zeer sterk allergeen pollen of stuifmeel in de lucht. Wij noemen een aantal opvallende grassen, die nu staan te bloeien, zoals Glanshaver, Grote vossenstaart, Rietgras, Beemdgrassen, Gestreepte witbol, Raaigrassen en vele andere. Een overzicht van grassen is te zien op de pagina Grassenfamilie van de website Flora van Nederland.

Het stuifmeel of pollen van deze bloeiende grassen kan hooikoortsachtige klachten veroorzaken bij veel mensen: het betreft ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland.

Lindes, die veel zijn aangeplant in de stedelijke omgeving, en binnenkort Tamme kastanjes bloeien of gaan bloeien. Zij worden in beginsel door insecten bestoven, maar produceren zoveel pollen dat dit ook in lucht komt. Ook op dit pollen en zelfs op de geur van Lindes reageert een aantal mensen met hooikoortsachtige klachten.

Uitgebloeide Wilgen, Populieren en Paardenbloemen laten hun zaad door de wind verspreiden. De pluizen van Paardenbloemen en de op sneeuw lijkende vlokken van Wilgen en Populieren met hun zaad zijn niet allergeen. Ze veroorzaken derhalve geen hooikoortsachtige klachten. Die worden in deze periode voornamelijk door het zeer sterk allergeen graspollen veroorzaakt.

Een aantal kruiden dat bloeit, brengt ook stuifmeel of pollen in de lucht. Het gaat om Smalle weegbree, Zuringen, Grote brandnetel en Glaskruid. Ook dit pollen geeft bij een aantal mensen klachten die op hooikoorts duiden.

Mooi, droog en wat winderig weer zorgt voor verspreiding van het pollen in de lucht, alleen aanhoudende neerslag wast de lucht schoon. Geringe neerslag heeft slechts weinig effect en tijdens droge periodes, ook tussen de buien door, gaat de afgifte van pollen door. Bovendien komt met de eerste neerslag lucht mee naar beneden, die pollen bevat en daarmee de concentratie op maaiveldhoogte en vooral op neushoogte sterk verhoogt. De vele neerslag dit voorjaar heeft de groei en ontwikkeling van gras sterk bevorderd.

Flora van Nederland

Trends Bomen, grassen en kruiden

Verwachting Hooikoortsbelasting