Journaal Pollen van kruiden, wat grassen en schimmelsporen

Alsemambrosia bloeit inmiddels; op onze testside bij de Molenplas is een aantal planten ongeveer een meter hoog en vrijwel alle planten hebben de op druiventrossen lijkende bloeiwijzen met mannelijke bloeiende bloemen, waaruit veel zeer sterk allergeen pollen wordt vrijgegeven aan de lucht. Het advies om de planten te bestrijden geldt nog steeds. Daarom adviseert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om de planten te leren kennen, zodat je ze bij voorkeur vóór dat ze gaan bloeien uit je tuin kunt verwijderen als ze daar spontaan zijn gekomen. Bekijk onze herkennings video www.floravannederland.nl

Bijvoet bloeit volop overal in het land. Er zijn veel meer groeiplaatsen van dit kruid dan van Alsemambrosia. Bijvoet kan bij een behoorlijk aantal mensen dat gevoelig is voor het zeer allergene pollen van Bijvoet hooikoortsachtige klachten veroorzaken. Ook Grote brandnetel en Glaskruid bloeien nog en brengen pollen in de lucht. Glaskruiden, soorten die in landen rond de Middellandse Zee veel voorkomen en daar de rol van Brandnetels innemen, zie je steeds meer optreden in onze contreien doordat het warmer wordt.

Maïs, ons grootste gras, wordt tot wel vier meter hoog. Boven in de plant ontwikkelen zich de mannelijk bloeiende aren, die hun meeldraden naar buiten steken. Uit de helmknoppen komt dan het pollen tevoorschijn. Vooral bij het fietsen en wandelen langs bloeiende Maïsvelden, die je op veel plaatsen aantreft, kun je dan last hebben van dit pollen. Zeker als het waait. Inmiddels is een aantal planten uitgebloeid. Een klein aantal grassoorten bloeit ook nog met name soorten die typisch zijn voor de stedelijke omgeving als Vingergrassen en Naaldaren, verder Kropaar en Engels raaigras; ook zie je nog Gestreepte witbol en Glanshaver in hun tweede bloei.

Schimmelsporen, afkomstig van Paddestoelen en schimmels die blad verteren, komen ook veelvuldig in de lucht. Berucht zijn Alternaria en Cladosporium. Maar ook bovisten, dat zijn van de bruingrijze bollen, waarop je door te trappen hele sporenwolken kunt vrijmaken, kunnen veel sporen in de lucht brengen. Deze sporen zijn veel kleiner dan pollenkorrels en kunnen daardoor dieper in de longen doordringen. Vooral door het regenachtig weer wordt dit bevorderd.

Flora van Nederland

Trends Bomen, grassen en kruiden

Verwachting Hooikoortsbelasting

Tweets @pollennieuws


Volg ons op Twitter